Condițiile Promoției „Flash Deals”
(în continuare:„Condițiile Promoției”)

 


I. Dispoziții preliminare


1. Prezentele condiții ale Promoției cu denumirea „Flash Deals” definesc principiile, condițiile, domeniul de aplicare și procedura de reclamație a Promoției, normele de utilizare și competențele conferite persoanelor care participă la Promoție, dar în același timp și obligațiile Organizatorului.
2. Organizator al Promoției „Flash Deals” este eobuwie.pl Societate pe Acțiuni cu sediul în Polonia, la Zielona Góra, str.Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, înscrisă în registrul antreprenorilor al Registrului Național Judiciar, administrat de Judecătoria Regională din Zielona Góra, Secția Economică VIII, a Registrului Național Judiciar, cu numărul KRS: 0000541722, CIF: 9291353356, Reg. Com: 970569861, capital social: 2.000.000 PLN, vărsat în totalitate (în continuare:„Organizator”).
3. Promoția este desfășurată prin intermediul Magazinului Online disponibilă la adresa: www.modivo.ro (”Magazin Online”).
4. La Promoție pot participa Clienții, care după ce îndeplinesc condițiile de participare la Promoție devin participanți la Promoție (în continuare: Participant la Promoție”).


II. Obiectul Promoției și condițiile de beneficiere în cadrul Promoției

1. Obiectul Promoției este constituit de posibilitatea beneficierii a Participantului la Promoție, în condițiile stabilite în Condițiile Promoției, de Promoția care include pe Perioada Desfășurării Promoției, oferirea unei reduceri care micșorează Prețul Produselor, detaliile fiind menționate pe pagina: www.modivo.ro/c/akcja:flashdeals (”Produse”).
2. Reducerea se acordă în funcție de valoarea indicată în emblema de lângă fiecare Produs și este de 30%.
3. Reducerea se aplică la prețul inițial și nu poate fi cumulată cu alte promoții.
4. Promoția este valabilă în perioada 15.10.2020, h 00:01 - 18.10.2020, h 23:59. (în continuare: „Durata Promoției”).
5. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită (cumpărarea Produselor în cadrul Promoției nu implică achitarea de către Participantul la Promoție a unor costuri suplimentare, în afara costurilor privind Prețul Produselor aferent Promoției și a costurilor alese de Client, inclusiv costurile de livrare).
6. Unele produse pot fi excluse din Promoție în timpul desfășurării ei.
7. Pentru a participa la Promoție trebuie ca în Perioada Promoției:
a. să luați la cunoștință și să acceptați prezentele Condiții ale Promoției;
b. înainte de a plasa Comanda – în secțiunea Coș – trebuie să introduceți codul de reducere DEALS și să dați click „Folosește cupon”. Transmiterea ulterioară a codului de reducere de către Participantul la Promoție, după ce s-a plasat Comanda, nu oferă dreptul de a beneficia de reducere din Promoției. Neintroducerea codului de reducere de mai sus înseamnă că, cumpărătorul a renunțat la dreptul de a beneficia de Promoția în legătură cu tranzacția efectuată. În această situație, în momentul realizării plății, acesta pierde dreptul de a beneficia de Promoție în legătură cu tranzacția efectuată.
8. Promoția nu se cumulează cu alte promoții, reduceri, acțiuni promoționale, oferte speciale de prețuri și altele existente în cadrul Magazinului Online, cu excepția cazului în care condițiile unei astfel de reduceri, promoții, acțiuni promoționale sau altele sunt definite altfel.
8. Promoția nu se aplică, (nu reduce) eventualele costuri de livrare a Produselor achiziționate în cadrul Promoției din Magazinul Online, acestea fiind suportate în totalitate de către Participantul la promoție.
9. În cazul achiziționării simultane a mai multor produse acoperite de promoție, reducerea se aplică fiecărui produs separat.
10. Obiectul Promoției nu se poate achita în bani, nu se poate schimba sau înlocui cu oricare alt mijloc de plată și de asemenea nu are caracter transferabil.


III. Reclamații

1. Toate reclamațiile privind Promoția, pot fi raportate de către Participanții la Promoție, în mod special pe cale electronică prin notificare la adresa info@modivo.ro sau în scris sub formă de scrisoare către următoarea adresă a Organizatorului: eobuwie.pl S.A. (pentru modivo.ro) ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 , 66-002 Zielona Góra, Polonia (în continuare: „Reclamații”).
2. Pentru a grăbi analizarea Reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele Participantului la Promoție, datele de contact (de ex. adresa de e-mail sau numărul de telefon), precum și descrierea cauzelor care justifică Reclamația.
3. Organizatorul preia și tinde spre analizarea/soluționarea reclamației imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii acesteia.
4. Reclamația este analizată și catalogată de către Organizator, în special în conformitate cu normele prezentelor Condiții ale Promoției.

IV. Dispoziții finale

1. Prezentele Condiții ale Promoției sunt disponibile în mod public la adresa URL: www.modivo.ro/flashdealsregulament.
2. Cu excepția cazului în care din context nu reiese altceva, termenii utilizați în Termenii și condițiile Promoțiile cu majuscule au înțelesul redat în Regulamentul Magazinului Online disponibil la: www.modivo.ro/regulament.
3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Promoției în cazul apariției unui motiv întemeiat înțeles ca (catalog închis):
a. modificarea prevederilor legale care reglementează termenii, regulile și desfășurarea Promoției, care influențează drepturile și obligațiile reciproce ale Organizatorului și ale Participanților la Promoție;
b. modificarea modului de desfășurare a Promoției care se datorează din motive tehnice sau tehnologice;
c. modificare modului de furnizare a serviciilor datorate exclusiv motivelor tehnice sau tehnologice
d. modificarea domeniului de aplicare sau prestare a serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către Organizator a funcționalităților sau a serviciilor existente reglementate de Regulament.
4. În cazul modificării a Termenilor Promoției, Organizatorul va furniza textul integral al Termenilor Promoției, publicându-l la adresa www.modivo.ro/flashdealsregulament.
5. Modificările privind Termenii și Condițiile Promoției sunt valabile din momentul în care sunt în mod clar indicate și publicate la adresa mai sus indicată.

Zielona Góra, 15.10.2020